Chào mừng bạn đến với trang www.kientrucavi.com được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc AVI Việt Nam. Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ [gọi tắt là ‘dịch vụ’] của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đang đồng ý với các điều khoản và chính sách này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và chính sách dưới đây.

1. Điều kiện người sử dụng

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản trên trang KienTrucAVI.Com, bạn đã chấp nhận đồng ý những điều khoản dịch vụ này. Bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được chúng tôi liệt kê trong trang này.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang KienTrucAVI.Com. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; tùy từng trường hợp áp dụng để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này.

Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ của Kiến Trúc AVI mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Kiến Trúc AVI rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, chúng tôi đã cung cấp “Chính Sách Bảo Mật” tại KienTrucAVI.Com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của chúng tôi. Vui lòng tham khảo “Chính Sách Bảo Mật” để biết cách thức Kiến Trúc AVI thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ của người sử dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cung xấp thông tin trên trang KienTrucAVI.Com, người sử dụng:

Cho phép KienTrucAVI.Com thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin người sử dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin người sử dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và KienTrucAVI.Com; và

Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin người dùng của bạn.

Trường hợp người sử dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của người sử dụng khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (bên nhận thông tin) đồng ý rằng, mình sẽ tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; cho phép người sử dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà bên nhận thông tin thu thập được (bên tiết lộ thông tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của bên nhận thông tin; và cho phép bên tiết lộ thông tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi bên nhận thông tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

3. Điều khoản sử dụng

Quyền được phép sử dụng dịch vụ trên trang KienTrucAVI.Com có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp đó, KienTrucAVI.Com có thể chấm dứt việc sử dụng của người sử dụng bằng hoặc không cần thông báo.

Người Sử Dụng Không Được Phép:

 • Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác; hoặc thông tin vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc của KienTrucAVI.Com.
 • Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng website gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Sử dụng để đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.
 • Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Website.
 • Gỡ bỏ bất kỳ thông báo, nội dung độc quyền nào từ trang KienTrucAVI.Com.
 • Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của website mà không được sự cho phép rõ ràng của KienTrucAVI.Com.
 • Sử dụng website phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Sử dụng để đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.
 • Mở và sử dụng nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của KienTrucAVI.Com.
 • Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) website (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được KienTrucAVI.Com áp dụng đối với website và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi KienTrucAVI.Com.
 • Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào.
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật).
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào khác.
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.
 • Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.
 • Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với website, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,
 • Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn website hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với website hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm website của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với trang KienTrucAVI.Com.
 • Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu website hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với website.
 • Sử dụng website để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.
 • Sử dụng website để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
 • Sử dụng website để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.
 • Xâm phạm các quyền của KienTrucAVI.Com, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.
 • Sử dụng website để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng website theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải KienTrucAVI.Com, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang KienTrucAVI.Com. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang KienTrucAVI.Com, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, KienTrucAVI.Com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang KienTrucAVI.Com.

Người Sử Dụng thừa nhận rằng KienTrucAVI.Com và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang KienTrucAVI.Com, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, KienTrucAVI.Com và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (1) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (2) trường hợp KienTrucAVI.Com nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (3) trường hợp KienTrucAVI.Com nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (4) những nguyên nhân khác. KienTrucAVI.Com có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến website như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ website hoặc Người Sử Dụng của KienTrucAVI.Com, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi KienTrucAVI.Com hoặc gửi cho KienTrucAVI.Com, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn KienTrucAVI.Com hoặc trên các phần khác của Trang KienTrucAVI.Com.

Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng KienTrucAVI.Com có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu KienTrucAVI.Com hoặc theo quan điểm của KienTrucAVI.Com thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của KienTrucAVI.Com, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng

4. Vi phạm điều khoản dịch vụ

Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc KienTrucAVI.Com áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:

 • Cảnh cáo, xóa nội dung đăng tải
 • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản
 • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản
 • Cáo buộc hình sự
 • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp KienTrucAVI.Com phát hiện được hành vi vi phạm của Người Sử Dụng, KienTrucAVI.Com sẽ tạm khóa tài khoản của bạn trong 14 ngày lịch để phục vụ việc điều tra. Thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của KienTrucAVI.Com. Bạn sẽ không sử dụng được tính năng trên trang KienTrucAVI.Com như các tài khoản bình thường.

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi sử dụng trên website. Không được sử dụng trái phép trên website của chúng tôi. Ví dụ: spam bình luận, gắn link không liên quan đến nội dung trong các bình luận, khai báo sai thông tin nhằm phá rối…

Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với website của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ website của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sủ dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào được sử dụng trên website của chúng tôi.

Liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ trên website, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang KienTrucAVI.Com của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng “liên hệ”.

5. Sửa đổi bổ sung

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho dịch vụ trên website của chúng tôi, như để tương thích với những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về dịch vụ chúng tôi cung cấp. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu và theo dõi các điều khoản này tại mục “Điều khoản”. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trên trang này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, đóng góp ý kiến hay phản hồi nào về điều khoản dịch vụ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi để được giải đáp hoặc gửi thông tin đến: kientrucavi@gmail.com

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG WWW.KIENTRUCAVI.COM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.